Nakon što smo prije nekoliko tjedana nagovijestili kako bi Varaždin mogao biti jedan od prvih gradova koji će aktivno participirati sufinanciranjem kupnje novih ili servisiranjem postojećih bicikli građanima – stvari su se počele realizirati. Tako će već ovaj mjesec biti raspisan natječaj u kojem će se građani Varaždina moći prijaviti kako bi im grad financijski pomogao u kupnji novog bicikla.

Grad Varaždin održao je sastanak s predstavnicima prodavaonica i servisnih radionica za bicikle – kako bi donijeli kvalitetan plan sufinanciranja. Donesena je tako odluka koja će pomoći građanima koji nabavljaju novi bicikl, ali i onima koji žele servisirati svoj trenutni bicikl. Prva faza projekta započinje već ovaj mjesec – raspisivanjem natječaja za pomoć u kupnji novog bicikla. Grad Varaždin će svim biciklistima koji kupuju novi bicikl pomoći s 300 kuna. Prodavaonice bicikli trebaju osigurati dovoljnu količinu bicikli, a grad će građanima dati 300 kuna za kupnju novog bicikla.

Druga faza projekta odnosi se na servisiranje bicikli i ta bi faza trebala započeti u rujnu. Naime, razmatranjem situacije došlo se do zaključka kako će građani u servise pohrliti na kraju ljeta – pa će upravo tada mogućnost sufinanciranja stupiti na snagu. Prema trenutnim informacijama, grad će sufinancirati servisiranje bicikla u iznosu 50 posto. Dakle, polovicu troška servisa platit će biciklist, a ostatak će pokriti grad Varaždin.

Kada se informacija o mogućnosti sufinanciranja biciklista u Varaždinu prvi puta pojavila u javnosti – mnogi su biciklisti istaknuli kako bi bilo super da se novac uloži u poboljšanje biciklističke infrastrukture. Čini se kako su gradske vlasti osluhnule taj problem biciklista – te će uz sufinanciranje kupnje i servisiranja, dio novca uložiti u razvoj biciklističke infrastrukture. Prvi konkretan potez bit će postavljanje nadzornih kamera na nekoliko parkirališnih mjesta za bicikliste. Ovaj će potez mnogi biciklisti vjerojatno ocijeniti iznimno dobrim jer u Varaždinu u posljednje vrijeme bilježe sve veći broj krađi bicikla. Uz postavljanje nadzornih kamera i pružanje boljih uvjeta zaštite bicikli – radost bicikliranja u baroknome gradu bi i dalje trebala rasti.

Kakva je situacija u vašem gradu? Hoće li biti sufinanciranja kupnje i servisiranja bicikli? Napišite ispod u komentare.